Páginas

28.1.19

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

GARANTIR QUE CAP DONA NI CAP HOME S'HAGI D'OCUPAR EN SOLITARI D'UNA
PERSONA GRAN O DISCAPACITADA AMB NECESSITAT DE CURA.

- L'any 2027, ningú no s'hauria d'ocupar d'una persona amb necessitats
de cura en solitari. El recorregut és ambiciós perquè el 2016, un 7,9%
de la població de la ciutat (majoritàriament dones) s'ocupaven d'una
persona amb dependència sense cap suport.

En aquesta campanya també van il·lustrar: Eugeènia Anglès, Juanjo Sáez, Lara Costafreda, Miguel Gallardo, Anna Mongay, Sergi Moreso, J.A. Labari, KAP, Núria Toll, Anthony Garner i Raquel Gu.